SNORKELING TRIPโปรแกรมดำน้ำ : ช่วงไฮซีซั่น
  โปรแกรมดำน้ำรอบนอก

  นัดเจอกันหน้าหาดพัทยา

นัดเจอกันหน้าหาดพัทยา

  ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เกาะหินซ้อน ถ่ายรูปกับกองหินรูปร่างแปลกตา

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เกาะหินซ้อน ถ่ายรูปกับกองหินรูปร่างแปลกตา

  แวะดำน้ำ เกาะบูลู เพลิดเพลินกับปะการังและสัตว์น้ำมากมาย

แวะดำน้ำ เกาะบูลู เพลิดเพลินกับปะการังและสัตว์น้ำมากมาย

  ขึ้นชมเกาะรอกลอย ถ่ายรูปกับหาดทรายสีขาว และขึ้นจุดชมวิวที่สวยงาม

ขึ้นชมเกาะรอกลอย ถ่ายรูปกับหาดทรายสีขาว และขึ้นจุดชมวิวที่สวยงาม

  รับประทานอาหารกลางวัน บริเวณหมู่เกาะดง

รับประทานอาหารกลางวัน บริเวณหมู่เกาะดง

  ดำน้ำเกาะผึ้ง ชมดงดอกไม้ทะเลที่สวยงาม

ดำน้ำเกาะผึ้ง ชมดงดอกไม้ทะเลที่สวยงาม

  แวะเกาะหินงาม ถ่ายรูป

แวะเกาะหินงาม ถ่ายรูป

  เดินทางกลับเกาะหลีเป๊ะ

เดินทางกลับเกาะหลีเป๊ะ


  โปรแกรมดำน้ำรอบใน

  นัดเจอกันหน้าหาดพัทยา

นัดเจอกันหน้าหาดพัทยา

  ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ร่องน้ำจาบัง ดำน้ำชมปะการัง 7 สี

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ร่องน้ำจาบัง ดำน้ำชมปะการัง 7 สี

  ขึ้นชมเกาะหินงาม เกาะที่เต็มไปด้วยก้อนหินสีดำเงาวาว

ขึ้นชมเกาะหินงาม เกาะที่เต็มไปด้วยก้อนหินสีดำเงาวาว

  ดำน้ำบริเวณด้านหลังเกาะหินงาม

ดำน้ำบริเวณด้านหลังเกาะหินงาม

  รับประทานอาหารกลางวัน บริเวณหาดทรายขาวเกาะราวี เล่นน้ำหน้าหาด

รับประทานอาหารกลางวัน บริเวณหาดทรายขาวเกาะราวี เล่นน้ำหน้าหาด

  ดำน้ำบริเวณเกาะยาง

ดำน้ำบริเวณเกาะยาง

  ขึ้นเกาะอาดัง พักผ่อน และเล่นน้ำ

ขึ้นเกาะอาดัง พักผ่อน และเล่นน้ำ

  เดินทางกลับเกาะหลีเป๊ะ

เดินทางกลับเกาะหลีเป๊ะ


โปรแกรมดำน้ำ : ช่วงโลว์ซีซั่น 16พ.ค. - 15ต.ค.
  ดำน้ำฝั่งตะวันออกของเกาะหลีเป๊ะ

  เกาะฮุนเส็น

เกาะฮุนเส็น

  เกาะกละ

เกาะกละ

  หินขาว

หินขาว

  เกาะตาลัง

เกาะตาลัง


โปรแกรมดำน้ำรวม
 ที่พักบนเกาะหลีเป๊ะ  ที่ทริปดําน้ํารอบใน 1 วัน
 เรือสปีดโบ็ทไป-กลับเกาะ  รถตู้รับ-ส่งสนามบิน
 อาหาร, น้ําดื่ม, พลไม้
 ค่าธรรมเนียมอุทยานฯ
 ประกันอุบัติเหตุ

 ที่พักบนเกาะหลีเป๊ะ

 ที่ทริปดําน้ํารอบใน 1 วัน

 เรือสปีดโบ็ทไป-กลับเกาะ

 รถตู้รับ-ส่งสนามบิน

 อาหาร, น้ําดื่ม, พลไม้

 ค่าธรรมเนียมอุทยานฯ

 ประกันอุบัติเหตุ

***โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศและความเหมาะสม***